Gezinsbond Egem

Update website: 18/10/2018

Secretariaat Gezinsbond Egem - p.a.: Gino Puype, Grootveldstraat 8, 8740 Egem, Tel: 051 58 80 04, GSM: 0475 62 72 50

Disclaimer - aansprakelijkheid, copyright en auteurswet.

Ondanks de constante zorg en aandacht die we aan de samenstelling van deze site besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is.

De informatie die op deze site te vinden is wordt regelmatig bijgewerkt en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde en met onmiddellijke ingang zonder enige kennisgeving in voege treden.

Auteursrechtelijke informatie mag onder geen beding openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd worden zonder onze toestemming (ook niet op een eigen netwerk).

 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houd met het gebruik van deze site.

 

Gezinsbond afdeling Egem, noch Gezinsbond vzw noch eender welk bestuurslid of medewerker van deze organisatie kan verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele zaken die op deze website vermeld staan.

 

Mocht blijken dat er toch ergens een fout in geslopen is, geef dit dan zo spoedig mogelijk door via mail naar Gezinsbond.Egem@Gmail.com zodat wij dit kunnen aanpassen.

 

Als uzelf (of iemand van uw eigen kinderen) ergens online op een foto staat, en dit liever niet hebt, stuur ons dan een mail MET vermelding van de desbetreffende foto. Op eenvoudig verzoek zorgen we dat dit zo spoedig mogelijk verwijderd wordt van onze website.