Gezinsbond Egem

Update website: 06/11/2018

Secretariaat Gezinsbond Egem - p.a.: Gino Puype, Grootveldstraat 8, 8740 Egem, Tel: 051 58 80 04, GSM: 0475 62 72 50

De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. De afdeling Egem is belangrijk als schakel tussen de basis, de plaatselijke gezinnen, en de grote organisatie van de Gezinsbond zelf.

We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.).

Kinderen komen bij ons op een belangrijke plaats; denk maar aan de jaarlijkse boomplanting, het sinterklaasfeest, de paaseierenraap, ... We ijveren voor een blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving.

Onze werktereinnen: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven, gezinspolitieke acties.

Deze website blijft volop in ontwikkeling ... Kom dus regelmatig opnieuw eens langs.

Wenst u op de hoogte te blijven van de eerstkomende activiteiten: Stuur ons een e-mail Gezinsbond Egem, of ga naar het gedeelte Nieuwsbrief. De uitnodiging krijgt u dan naast de gewone manier, ook via mail. Enkele dagen voor de activiteit zelf, krijgt u ook nog een herinnering.

Suggesties ter verbetering van de website: Stuur een mail naar Dries

Welkom

Eerstvolgende activiteit:

Zondag 11 november: Mocktails